Svensk retorik

Från medeltiden till våra dagar

Kurt Johannesson

Publisher: Norstedts, 2005, 345 pages

ISBN: 91-1-301414-5

Keywords: Presentations, Language

Last modified: July 28, 2021, 11:09 p.m.

Det har hållits oräkneliga tal i Sverige genom tiderna. Överallt där människor samlats har det talats — i skolor och akademier, i kyrkor och riksdagen, i bönhus och vid demonstrationer. Nästan alltid har man följt regler och ideal som skapades under antiken. Likaså när det skrivits brev, poesi eller tidningsartiklar. Retoriken är en del av den svenska historien och den har satt djupa spår i vårt samhälle och i det språk vi använder än idag.

Kurt Johannesson är den förste som skrivit den venska retorikens historia. Porträtt av de mest framstående vältalarna i vårt land genom seklen, från den heliga Birgitta till Olof Palme, varvas med berätelsen om retorikens betydelse från medeltiden fram till vårt moderna Sverige. Svensk retorik är ett heltäckande referensverk över svensk talekonst.

 • Förord
 1. Arvet från antiken
  • Från Homeros till sofisterna
  • Platon
  • Aristoteles
  • Isokrates och Demosthenes
  • Cicero
  • Quintilianus
  • Judisk och kristen talekonst
  • Augustinus
 2. Bland medeltidens klerker och helgon
  • De nya skolorna
  • Predikningar, brev och krönikor
  • Magister Mathias och den heliga Birgitta
  • Senmedeltiden i Sverige
 3. Renässansen och vasakungarna
  • Humanisterna
  • Erasmus
  • I Wittenberg
  • Gustav Vasa — tyrann eller landsfader?
  • Erik XIV — en retoriker på tronen
  • Triumphus eloquentiae
 4. Stormaktstiden
  • Andlig retorik
  • Johan Skytte
  • Gustav II  Adolf
  • Skolor och akademier
  • Den politiska vältaligheten och de skytteanska professorerna
  • Latin eller franska?
  • Georg Stiernhielm 
 5. Frihetstiden och den gustavianska epoken
  • Klassicism och modernitet
  • Then swänska Argus
  • I gamla akademier och nya
  • Förnuft och passion
  • Den falska vältaligheten
  • Gustav III
  • Den nye Gustav Vasa
  • Svenska Akademien
  • Inför eftervärldens domstol
 6. Guldåldern
  • Den fosterländska retoriken
  • Johan Olof Wallin
  • Esaias Tegnér
  • I riksdagen
  • "Vårt lands yppersta talare" — Oskar II
  • August Strindberg och den offentliga lögnen
 7. Vår egen tid
  • Retorikens död?
  • Väckelsepredikanterna
  • Nykterhetstalarna
  • Arbetarrörelsen
  • Heidenstam, Hedin, Söderblom, Karldeldt och Lagerlöf
  • Den nye hövdingen — Hjalmar Branting
  • Folkhems- och beredskapsretorik
  • Det kalla kriget, jämlikheten och ungdomsrevolten
  • Olof Palme
 • Litteratur
 • Retorisk ordlista
 • Personregister

Reviews

Svensk retorik

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: March 4, 2012, 10:17 p.m.

Well, it is hard to review a book when it doesn't exist any competition to compare it to, but I'll try anyway.

It describes the history of rhetoric from a Swedish perspective and does it well. It is entertaining written, and sometimes detailed. The only criticism is that it would be nice to have some more focused rhetoric discussion for people like me, who needs it badly.

If you're a Swede and either interested in history or rhetoric, it is a recommended reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required