Svensk-Engelsk Ekonomiordbok 6th Ed.

Fackordbok för ekonomifunktionen med begreppsförklaringar

Nils Fritiof Edström, Lars A. Samuelson, Ole K. Böök

Publisher: Norstedts, 1996, 171 pages

ISBN: 91-38-50492-8

Keywords: Language

Last modified: July 28, 2021, 10:59 p.m.

En aktuell svensk-engelsk fackordbok med korrekta översättningar är en nödvändighet för företag och organisationer. Denna del — som nu utkommer i sin sjätte upplaga — har tillsammans med Engelsk-Svensk Ekonomiordbok, bl.a. bidragit till att göra engelskan som koncernspråk mera enhetlig i flera svenska exportföretag. Böckerna har blivit ett oumbärligt hjälpmedel för företagen samt vid universitet, högskolor och offentlig förvaltning.

Ekonomiordbok förklar och översätter termer och begrepp som i första hand är aktuella inom ekonomi- och affärsverksamhet. Nya och speciella facktermer, särskilt de som rör intern redovisning, har medtagits. Även ord inom avgränsande discipliner, t.ex. data-, transport- och avtalsområdet finns med. I första hand behandlas amerikansk engelska, men brittiskt språkbruk anges där olikheter förekommer.

  1. Förord
  2. Hur du använder "Ekonomiordboken"
  3. Principer för översättning
  4. Källor
  5. Använda förkortningar
  6. Teckenförklaring
  7. Amerikanska och brittiska organisationer inom ekonomiområdet
  8. Ordlista

Reviews

Svensk-Engelsk Ekonomiordbok

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:23 a.m.

A good dictionary (if such a thing exists)

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required