Sluta hålla presentationer - börja ge!

Antoni Lacinai

Publisher: Koala Publishing, 2007, 125 pages

ISBN: 978--91-975165-5-6

Keywords: Presentations

Last modified: May 6, 2024, 11:19 p.m.

Den här boken är för dig som vill bli bättre på att ge övertygande presentationer. Jag har skrivit boken utifrån perspektivet att skapa ett helhetsbegrepp, något som tar dig från A till Ö och som jag själv använder. Utan den helheten är det som att försöka läsa en bok när du bara har lärt dig hälften av bokstäverna i alfabetet.

Boken är indelad i fyra delar: Förbered, Skapa, Träna och Utför. Förbered handlar om att inse vem du pratar till och vad du vill uppnå. Skapa behandlar hur du utformar det innehåll du vill förmedla och vilken slags hjälp du kan använda. Träna handlar om hur du övar på ditt framträdande, och hur du skapar rätt mentala och kroppsliga förutsättningar. Utför behandlar vad som händer i «sanningens ögonblick», det vill säga när du utfor presentationen och hur du förbättrar dig till nästa gång du ger ett framträdande.

Jag är säker på att du som vill förnya din förmåga att ge presenationer har behållning av boken. Är du van vid att slå på powerpoint och rafsa ihop några bilder innan du ger dig iväg mot scenen, finns risken att du känner obehag inför vad du läser. För dig som vågar ta till dig det som står i boken väntar en aha-upplevelse. Det lovar jag.

  • Inledning
   • Tre tips för den late
   • Vad händer i ett presentationssammanhang
   • Du och ditt budskap
   • Sju steg för att förbereda och ge effektiva presentationer
 • Del 1: Förbered
  1. Syftet
   • Vad är syftet med att börja med syftet?
  2. Målgrupp
   • Vem har du framför dig?
   • Sluta hålla presentationer
   • Sex frågor publiken ställer sig — och hur du hanterar dem
   • Fem frågor du kan ställa dig i din förberedelse
   • Hur väljer man sin målgrupp?
   • Anhängarna, motståndarna och de neutrala
   • Inlärningsstilar — Vilka föredrar din målgrupp?
  3. Kommunikationsmål
   • Nio sätt att övertyga andra
   • AIDA
 • Del 2: Skapa
  1. Innehållet
   • Tre sätt att strukturera ditt innehåll
   • Elva sätt att få publiken att minnas vad du säger
  2. Bestäm hjälpmedel
   • För- och nackdelar med de vanligaste hjälpmedlen, plus några tips
   • Tips på hur du jobbar med dem
  3. Bestäm dramaturgi
   • Den dramaturgiska kurvan
   • Vad du kan tänka på för att följa den dramaturgiska kurvan
 • Del 3: Öva
  1. Hur du ser ut och hur du låter
   • Symbolspråkets signaler
   • Sex saker som påverkar hur du låter
  2. Hur du tränar knoppen och kroppen
   • Fyra stadier av kompetens och självinsikt
   • Du är vad du tänker
   • Målbilder och planering hjälper dig
   • Tre sätt du kan skapa förankringar på
   • Sju tips om att äta och dricka inför en presentation
 • Del 4: Ge
  1. Go 4 it
   • Sanningens ögonblick
   • Fem tips för dig som vill involvera publiken med hjälp av frågor
   • Tre nivåer av lyssnande
   • Åtta besvärliga personligheter och hur du hanterar dem
   • Sju tips på hur du hanterar frågor från publiken
   • Fyra tips för dig som har publik med hörlurar och lyssnar på en tolk
  • Mallar och checklistor
  • Veta+Visa+Våga=Vinna
  • Dags att knyta ihop säcken
  • Till slut — Kom ihåg att: