Projektarbete i lärande organisationer

Urban Hagman

Publisher: Svenska, 2002, 216 pages

ISBN: 91-7738-591-8

Keywords: Project Management

Last modified: May 7, 2024, 3:04 p.m.

Varför Organiserar vi allt oftare våra aktiviteter i något vi kallar projekt? Kanske av samma skäl som myrorna när de bygger sin stack — gemensamt planerat och genomfört arbete har visat sig effektivt.

Nästan alla företag och organisationer definierar merparten av sitt dagliga arbete som »projekt«. Så gott som alla företag har också, i varierande grad och med växlande framgång, börjat tillämpa principen om »lärande organisationer«. Men väldigt få har sett den möjlighet som ligger i att kombinera projektarbete med kunskapsutveckling. Genom denna kombination kan de inte bara klara sig bättre i statiska miljöer där arbetet då hela tiden kan göras effektivare, utan också i dynamiska miljöer där omvärldens växlande krav kan mötas på ett flexibelt sätt.

Böcker om projektarbete har ofta varit mycket av skrivbordsprodukter. Projektarbete i lärande organisationer däremot är skriven av en praktiker. Urban Hagman har arbetat i en mängd projekt av olika karaktär under mer än 15 år. I sin bok varvar han teoretiska avsnitt om allt som berör projektarbetets förutsättningar, förberedelser, genomförande och uppföljning med belysande berättelser ur det egna projektarbetets praktiska vardag. -

 1. Projektförberedelser
  • Vad är ett projekt?
  • Liten begreppsexercis
  • Projektet i sandlådan, och utanför
  • Vad är en projektledare?
  • Projektet Bokmässan
  • Vad är en projektägare?
  • Vad är en projektmentor?
  • Projektledare och projektägare
  • Ett projekts möjligheter och begränsningar
  • Polska projekt
  • Ett projekts faser och livscykel
 2. Projektet initieras
  • Projektdirektiv
  • Målformulering
  • Aktivitetsfällan, och andra planeringsfällor
  • Förstudie och behovsanalys
  • Kreativitet på burk?
  • Brainstorming, kreativitet m.m.
  • Strategi och taktik
  • Projektpionjärerna — romarrikets armé
  • Identifiering av intressenter, projektägare m.fl.
  • Ett rejält misslyckat projekt
  • Riskanalys och osäkerhetsfaktirer
  • Slaget om kårhuset
 3. Organisation
  • Alternativa organisatoriska strukturer
  • Betald närvaro
  • Projektgruppen etableras
  • Projektgruppens sammansättning ocvh dynamik
  • "Projekt" utan slut
  • Projektledarens auktoritet, förhållande till projektgruppen
  • Projektifiera mera!
  • Säkerställande av gruppens resurser
  • Projektgruppens kommunikation och distribution av information
  • Projekt med info-precision
 4. Projektplanering
  • Konkret arbets- och ansvarsfördelning
  • Om att göra lite av varje
  • "Critical Path Analysis"
  • Bråttom, bråttom
  • Schemaläggning
  • Att mötas är att dö en smula
  • Projektplanen — slutförandet av projektplaneringen
  • Säljare som projektledare
  • "Change Management" — att leva med osäkerhet
  • Omöjliga människor
 5. Projektavslutning
  • Projekt är kunskap
  • Avstämning av måluppfyllelse, analys
  • Projekt med dold agenda
  • Sammanställning av dokumentation
  • Kompetens och proffsighet
  • Rapportskrivning
  • Om projektmedarbetare
  • Administrativ och legal avslutning
  • Om solskenschefer
  • "Institutional Memory", erfarenhetsbank
 6. Projektakuten
  • Vägen från projektteori till verklighet
  • Metodplattform för projektarbete
  • Projektmentorskap
  • Hjälp oss … igång!
  • Checklista för projektarbete