Brott och brottmål 6th Ed.

Erland Aspelin, Per-Edwin Wallén, Carl M. Elwing

Publisher: Norstedts, 1989, 195 pages

ISBN: 91-1-897231-4

Keywords: Legal

Last modified: March 17, 2021, 9:58 p.m.

Författarna, som var och en är specialist på respektive juridiska ämnesområde, ger i Brott och brottmål en kortfattad, överskådlig och elementär redogörelse för de grundläggande rättsregler som gäller i vårt land på brottsbekämpandets område,

 • vilka handlingssätt som är att anse som brott
 • hur brott beivras genom polisutredning, åtal och rättegång samt
 • hur påföljderna för brott ät utformade

Boken vänder sig till studerande vid socialhögskolor, universitet och kursverksamhet, till socialvårdare av skilda kategorier samt till den juridiskt intresserade allmänheten.

Denna inriktning har satt sin prägel på författarnas ämnesval och på deras språk, där den rent juridiska terminologin har reducderats till ett minimum.

 • Straffrätt
  1. Allmänt om svensk straffrätt
  2. Straffets syfte
  3. Svensk straffrätts tillämplighet i tid och rum
   1. Tillämpligheten i tiden
   2. Tillämpligheten i rummet
  4. Brottets objektiva sida
   1. Brottsbegreppet och den brottsliga handlingen
   2. Kasualitetsproblemet
   3. Underlåtenhetens straffbarhet
  5. De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna
  6. Brottets subjektiva sida
   1. Täckningsprincipen
   2. Uppsåt
   3. Oaktsamhet (culpa)
   4. Villfarelse
   5. De subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna
  7. Försök, förberedelse och medverkan
   1. Försök
   2. Förberedelse och stämpling
   3. Medverkan
  8. Preskription
  9. De viktigaste brotten i BrB
   1. Brotten mot person
   2. Förmögenhetsbrotten
   3. Brotten mot staten och allmänheten
  10. De viktigaste brotten i specialstraffrätten
 • Straffprocessrätt
 • Förkortningar
  1. Inledning
   1. Straffprocessrättens syfte. Några reflektioner över rättssamhälle och rättsutveckling
   2. Straffprocessens utformning i korthet
   3. Straffprocessens rättskällor
  2. Straffprocessens subjekt
   1. Polisen
   2. Åklagaren
   3. Domstolen
   4. Den misstänkte
   5. Försvararen
   6. Målsäganden
  3. Några allmänna processprinciper
  4. Det förberedande utredningsstadiet
   1. Förundersökning
   2. Särskilda personundersökningar
   3. Några tvångsmedel, främst häktning
  5. Åtalsstadiet
   1. Ordinär åtalsprövning. Åklagarens åtalsplikt
   2. Åtalsunderlåtelse
   3. Extraordinär åtalsprövning
   4. Summarisk brottsbeivran
   5. Bevistalan m m
  6. Rättegångsstadiet
   1. Förfarandet i underrätt
   2. Förfarandet i överrätt
  7. Resning
 • Allmänt om brottspåföljder
  1. Brottsbalkens påföljdssystem
  2. Påföljder
   • II:1 Böter (25 kap)
    • Verkställighet och förvandling av böter
   • II:2 Fängelse (26 kap)
    • Påföljdsformen
    • Verkställighet av fängelsestraff
   • II:3 Villkorlig dom (27 kap)
   • II:4 Skyddstillsyn (28 kap)
    • Påföljdsformen
    • Verkställighet av skyddstillsyn
   • II:5 Överlämnande till särskild vård (31 kap)
  3. Straffmätning och påföljdsval
  4. Kriminalvård i frihet (frivård)
  5. Projekt och förslag

Reviews

Brott och brottmål

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:04 p.m.

A good primer on how the Swedish law works and the rules it is operating under. It is admittedly a bit boring, but it does its intended work. Recommended if you want to know Swedish law.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required